Други средства за сигнализиране

Информация за всички други средства за сигнализиране.

Всички други средства за сигнализиране са с форма, сигнатура и наименование, описани подробно в приложени № 17 от ЗДВП.

Тези средства за сигнализиране не се поставят над платното за движение. Направляващите стълбчета задължително се използват за да се очертае края на платното за движение на всички пътища извън населените места и селищните образувания и на скоростни градски магистрали в населените места.

Другите средства за сигнализация на пътищата се поставят от двете страни на пътя, по външния край на банкета, на разстояние едно от друго, както следва:

  1. прави пътни участъци и при хоризонтални криви с радиус, равен или по-голям от 600 m – 50 m, а на автомагистрали и скоростни пътища – 100 m;
  2. на участъци в хоризонтална крива или в изпъкнала вертикална крива съгласно приложение № 18 от ЗДВП.
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor