Списък с местата в град Враца, на които можеш да си направиш тест за психолоческа годност

Трето психологическо изследване се провежда в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”
на адрес: гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5. Телефони за записване: 02/ 930 88 15 и 02/ 930 88 34.

№ ПЛПЛ – градАдрес на ПЛТелефон за
контакти
Наименование на регистрираното
юридическо лице , седалище и
адрес на управление
№ на
Удостоверението
за регистрация/ от
дата
113Врацагр. Враца, ул. „Васил Кънчов“
№ 78, ет. 2
0876 06 87 60„АГПСМП по ортопедия и
травматология – ОРТОМЕД“ ЕООД,
гр. Враца 3000, ул.
„Петропавловска“ № 32, вх.Б, ап.
166
0047/07.06.2012 г.
124Врацагр. Враца 3000, ул.
„Петропавловска“ № 58, ет. 2,
офис 2
092/ 666 003,
0878 430 373
„ГПСИМП МЕДИКС 2012“ ООД,
София 1000, ул. „Цар Самуил“ №
20
0053/14.06.2012 г.
178Врацагр. Враца, ж.к „Дъбника“,
бл.34А, ет. 1
0876 161 516„МЦ МЕДИК – 2005“ ЕООД, гр.
Враца 3005, ул. „Братя
Миладинови“ № 1А
0074/23.01.2013 г.
351Врацагр. Враца, ж.к. „Младост“, ул.
„Спас Соколов“ № 50
0878 150 516МЦ АВИЦЕНА ЕООД, Гр. София,
кв. „Стрелбище“, ул. „Орехова гора“
№ 17Б
0078/08.02.2013 г.
396Врацагр. Враца 3000, ул. „Христо
Ботев“ № 143, ет. 1
0878 784913„АГПСМП по ортопедия и
травматология – ОРТОМЕД“ ЕООД,
гр. Враца 3000, ул.
„Петропавловска“ № 32, вх.Б, ап.
166
0047/07.06.2012 г.
400Врацагр. Враца 3000, Бул. “ Митьо
Оризов“, № 32, бл. 3, ет. 2, вх.
4
0877 70 52 24„МЦ АВИЦЕНА“ ЕООД, гр. София,
кв. „Стрелбище“, ур. „Орехова гора“
№ 17Б
0078/08.02.2013 г.
423Врацагр. Враца 3000, бул. “ Христо
Ботев“, № 143, уч. кабинет 14
и офис 15
0878 78 49 13„Медицински център – Санита“
ЕООД
0151/04.07.2019 г

Ако Вашата лаборатория не е в списъка, искате да бъде по-напред или да променим инфомрацията за нея, пишете ни.

"Карай, бе!" може да помогне на Вашата лаборатория да достигне до повече шофьори. Ако искате да бъдете по-високо в списъка или да Ви изработим уебсайт, пишете ни.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!