Психологически лаборатории

Пълен списък с регистрираните психологически лаборатории в България.

Пълен списък с местата, на които можеш да си направиш тест за психолоческа годност

Трето психологическо изследване се провежда в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”
на адрес: гр. София, ул. “Ген. Гурко” № 5. Телефони за записване: 02/ 930 88 15 и 02/ 930 88 34.

Образец на заявление за издаване на дубликат на удостоверение за психологическа годност

Не си готов за изпитните листовки?

Pin It on Pinterest