От 24 юни тази година (2020), можем да правим проверки за невръчени глоби по ЗДвП през портала на МВР. За да направим проверката, трябва да въведем номера на свидетелството си за управление на МПС (СУМПС) и ЕГН. Ето как изглежда полето, в което трябва да впишем...