Информация за изпита за СУМПС

Блог, Полезна информация

Вчера споделихме с вас какви са изискванията за записване на шофьорски курсове, които изключително много вълнуват бъдещите кандидат-шофьори, които бързат да запишат курсовете, за да получат своето свидетелство за управление на МПС (СУМПС).  Днес, отново за тях, споделяме какво представлява изпита. По-долу в статията ще видите броя въпроси, на които ще трябва да отговарят кандидатите за различните категории, както и колко верни отговори трябва да бъдат дадени, за да се приеме изпита за „взет“.

Разбира се, за да бъде успешно взет изпита, трябва да бъдем подобаващо подготвени за листовките, което е и основния фокус на „Карай, бе!„.

Без да се бавим повече, ето какво представляват изпитите и на колко въпроса трябва да отговори всеки кандидат-шофьор, за да бъде изпита положен успешно и да получи своето СУМПС.

 

За категории „В“ и „В1“ Изпитният тест съдържа 45 въпроса. Максималният брой точки от правилни отговори на всички изпитни въпроси е 97. Теоретичният изпит е успешно положен, когато кандидатът има 87 или повече точки.

За категории А1, А2 и А Изпитният тест съдържа 39 въпроса. Максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси е 90. Теоретичният изпит е успешно положен, когато кандидатът поне 81 точки.

За категория „Ткт“ Изпитният тест съдържа 39 въпроса. Максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси е 87. Теоретичният изпит е положен успешно, когато кандидатът получи поне 78 точки.

За категориите „АМ“ и „Ттм“ и за проверочните изпити изпитният тест съдържа 37 въпроса. Максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси, е 84. Теоретичният изпит е положен успешно, когато кандидатът има 75 или повече точки. Време за решаване на теста: 40 минути.

За категория „С“ Изпитният тест съдържа 30 въпроса. Всеки въпрос с брой възможни отговори от 1 до 3. При правилен отговор всеки въпрос носи от 1 до 3 точки. Отговорът се приема за правилен, ако са отбелязани всички възможни верни отговори и нито един от грешните.
Максимален брой точки за един тест – 66. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 57.  Време за решаване – 30 минути.

За категория „С1“  Изпитният тест съдържа 15 въпроса. Всеки въпрос с брой възможни отговори от 1 до 3. При правилен отговор всеки въпрос носи от 1 до 3 точки. Отговорът се приема за правилен, ако са отбелязани всички възможни верни отговори и нито един от грешните. Максимален брой точки за един тест – 35. Минималният брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита е 30.  Време за решаване – 20 минути.

За категория „D“, „D1“  Изпитният тест съдържа 15 въпроса. Всеки въпрос с брой възможни отговори от 1 до 3. При правилен отговор всеки въпрос носи от 1 до 3 точки. Отговорът се приема за правилен, ако са отбелязани всички възможни верни отговори и нито един от грешните. Максимален брой точки за един тест – 32. Минималният брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита е 28. Времето за решаване – 20 минути.

За категория  „СЕ“, „DЕ“, „С1Е“, „D1Е“ Изпитният тест съдържа 15 въпроса. Всеки въпрос е с от един до три възможни отговори. При правилен отговор всеки въпрос носи от 1 до 3 точки. Отговорът се приема за правилен, ако са отбелязани всички възможни верни отговори и нито един от грешните.
Максимален брой точки за един тест – 29. Минималният брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита е 26. Времето за решаване – 20 минути.

За категория ADR Водачи (основен) Изпитният тест съдържа 30 въпроса. Всеки въпрос съдържа един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка.  Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 6 грешки.
Максимален брой точки за един тест – 30. Минималният брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита е 24. Време за решаване – 60 минути.

За категория ADR Цистерни (специализиран) Изпитният тест съдържа 15 въпроса. Всеки въпрос съдържа един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка.  Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 3 грешки.
Максимален брой точки за един тест – 15. Минималният брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита е 12. Време за решаване – 30 минути.

За категория ADR Клас 1 (специализиран) Изпитният тест съдържа 15 въпроса. Всеки въпрос съдържа един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка.  Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 3 грешки.
Максимален брой точки за един тест – 15. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 12. Време за решаване – 30 минути.

За категория ADR Клас 7 (специализиран) Изпитният тест съдържа 15 въпроса. Всеки въпрос съдържа един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка.  Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 3 грешки.
Максимален брой точки за един тест – 15. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 12. Време за решаване – 30 минути.

За  Водач на лек таксиметров автомобил Изпитният тест, за първа част от изпита, съдържа 20 въпроса. Всеки въпрос съдържа един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка.  Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 2 грешки.
Максимален брой точки за един тест – 20. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 18. Време за решаване – 20 минути.

За  Ръководител тексиметрова дейност Изпитният тест съдържа 20 въпроса. Всеки въпрос съдържа един верен отговор. При правилен отговор всеки въпрос носи 1 точка.  Листовката се приема за правилно решена, ако са допуснати не повече от 2 грешки.
Максимален брой точки за един тест – 20. Минимален брой точки, необходим за успешно преминаване на изпита – 18. Време за решаване – 20 минути.

За професионална компетентност за извършване на обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България Изпитният тест се състои от 30 въпроса с избор на един верен отговор. Времето да решаване на теста е 60 минути. Първата част от изпита, се счита за успешно положена, когато кандидатът има не по-малко от 18 верни отговори.

За професионална компетентност за извършване на международен автомобилен превоз на пътници или товари Изпитният тест се състои от 30 въпроса с избор на един верен отговор. Времето да решаване на теста е 60 минути. Първата част от изпита, се счита за успешно положена, когато кандидатът има не по-малко от 18 верни отговори.

Пазете се и карайте внимателно

Последвай ни:

Ако тази статия ти е харесала и искаш да четеш други като нея, можеш да харесаш Facebook страницата на „Карай, бе!“. По този начин няма да пропуснеш нито една от бъдещите ни публикации. Можеш също да последваш „Карай, бе!“ в Instagram, където се стараем съдържанието да е по-неангажиращо и забавно.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!