14. Счупвания

БЧК

Счупване наричаме нарушенията на целостта на костите, причинено от прекомерно, дикретно или индиректно, силово въздействие. Възможно е да се образува и нараняване на нерви, кръвоносни съдове и вътрешни органи.

Счупванията делим на два вида:

 • Счупване без нарушение на целостта на кожата (закрито)
 • Счупване с нарушаване целостта на кожата (отркито)

 

Как да окажем първа долекарска помощ, когато е на лице счупване

 • Не позволявайте на пострадалия да се движи
 • Недейте да правите опит да наместите ставата
 • Приложете студен компрес
 • Внимателно обездвижете крайника в намереното положение. Ако очаквате скоро да пристигне спешна медицинска помощ, не обездвижвайте наранения крайник!
 • При обездвижването е необходимо да се обхванат две съседни стави, а при счупване на бедро – три.
 • Обадете се на Спешна помощ

 

Как да разпознаем счупване

 • Болка и подуване
 • Принудителна поза за облекчаване на болката
 • Движението е затруднено или невъзможно
 • Крайника е деформиран

 

Съществуващи опасности при счупване

 • Шок вследствие от загубената кръв
 • Риск от инфекция на раната на мястото на счупването

 

Неправилно оказаната първа помощ може да превърне закритото счупване в открито.

 

Оказване на първа долекарска помощ при счупването

 1. Счупвания в областта на рамото и ръката:
  – не движете засегнатата ръка;
  – в случай на открито счупване, незабавно приложете стерилна превръзка
  – разхлабете стегнатите дрехи
  – обездвижете счупената ръка с помощта на две триъгълни кърпи
  – фиксирайте триъгълна кърпа, сгъната на широка лента;
  – обадете се на Спешна медицинска помощ
 2. Счупване на крак:
  – не движете излишно крака;
  – разхлабете стегнатите дрехи, развържете обувките, но не ги събувайте;
  – в случай на отркито счупване, своевременно приложете стерилна превръзка;
  – обездвижете крака (например като закрепите счупения крак към здравия такъв, поставяйки мека вложка между тях)
  – борете се със шока
  – обадете се на Спешна помощ

 

Тъй като пострадалите най-вероятно няма да бъдат транспортирани от оказващия първа долекарска помощ, а от линейка, оборудвана с подходящи шини и с обучен медицински персонал, обездвижването по възможност трябва да се извърши от персонала на линейката, а не от оказващия първа помощ. Като крайна мярка, обездвижването може да се извърши с подръчни материали като чадър, бастун, летва, ска и т.н. Хубаво е те да бъдат обвити в мека материя, за да не травмират  допълнително пострадалия.

< 13. Контузии. Ставни наранявания 15. Черепно-мозъчни наранявания >

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!