БЧК

Пълният курс на Български Червен Кръст.

За написването на статиите в БЧК е използвана информацията съществуваща в официалната книжка за подготовка на Български Червен Кръст

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!