БЧК

Пълният курс на Български Червен Кръст.

За написването на статиите в БЧК е използвана информацията съществуваща в официалната книжка за подготовка на Български Червен Кръст