Автошколи – Благоевград

 Име на автошколаАдресТелефон Категории
1.„ЦЕКЛЕОВ 2018“N/A
N/A
N/A
2.АВАНГАРД 3МN/A
N/A
N/A
3.АВС – Егр.Петрич, УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ № 36, ЕТ. 2 – ВИЖ НА КАРТАТА
073830023

A1, B

4.АВТО – ЛАЗгр.Благоевград, М. „БРЕСТИТЕ-СТОПАНСКИ ДВОР“ БЛ. Б, ЕТ. 2, АП. 9 – ВИЖ НА КАРТАТА
0888211904
B
5.АВТОУСПЕХ – 3гр.Благоевград, УЛ. „СКАПТОПАРА“ № 15 – ВИЖ НА КАРТАТА
073880170
A1, A, B, C, D, C+E
6.АВТОЦЕНТЪР АСИ – ГДгр.Сандански, УЛ. „ДЕСПОТ СЛАВ“ № 4 – ВИЖ НА КАРТАТА
0887977527
B
7.АВТОЦЕНТЪР ВАНИВАгр.Сандански, ПЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 2 – ВИЖ НА КАРТАТА
0888939930
B
8.АЛЕКСАНДЪР МАЙСТОРСКИ И СИНгр.Сандански, УЛ. „ПЪРВИ МАЙ“ № 46, ВХ. Б – ВИЖ НА КАРТАТА0898812086B
9.АУТО ВЕСИ 9 гр.Сандански, УЛ. „ПЪРВИ МАЙ“ № 39 – ВИЖ НА КАРТАТА
0889244888
A1, A, B, C, C+E
10.БОБИ – АН – 2013гр.Петрич, УЛ. „СВОБОДА“ № 6 – ВИЖ НА КАРТАТА
0898721463
A1, A, B, C, C+E
11.БОЖИДАР ИВАНОВ БЕНГЮЗОВс.Долна Градешница, УЛ. „ДЕВЕТНАДЕСЕТА“ № 1А – ВИЖ НА КАРТАТА
0887736876
B
12.ВАЛЕНТИ АУТОгр.Благоевград, УЛ. „СКАПТОПАРА“ № 22 – ВИЖ НА КАРТАТА
0888554963
B
13.ВАЛИС – ВАЛЕНТИН КОЦАКОВгр.Разлог, УЛ. „ОХРИД“ № 16А, ЕТ. 0 – ВИЖ НА КАРТАТА0887302032B
14.ВЕЛКО ВЕЛКОВ – 66гр.Благоевград, УЛ. „СПАРТАК“ №1 ВХ. А – ВИЖ НА КАРТАТА
0888745867
B, C, D, B+E, C+E
15.ВЕРИСА 65гр.Сандански, УЛ. „СЕРЕС“ № 6 – ВИЖ НА КАРТАТА
0887419545
B
16.ВЛАДИ КАР (Благоевград)N/A
N/A
N/A
17.ВЛАДИ КАР 2N/A
N/A
N/A
18.ВЪЛЧЕВ АУТО – НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВгр.Гоце Делчев, УЛ. “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ № 2 – ВИЖ НА КАРТАТА
08991290110
B, D
19.ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВс.Баня, УЛ. „ДЕВЕТНАДЕСЕТА“ № 22 – ВИЖ НА КАРТАТА
0889860779
B, C
20.ГЕРГИНИНгр.Разлог, УЛ. “ ХРИСТО БОТЕВ “ № 13 – ВИЖ НА КАРТАТА
0893351315
A, B, C
21.ГЮНАЙ ИМАМ 1

с.Абланица, УЛ. „КОКИЧЕ“ 32 – ВИЖ НА КАРТАТА

0896816325
 A1, A2, A, B, C, C+E
22.ДАНИ 91гр.Петрич, УЛ. „КАП. НИКОЛА ПАРАПАНОВ“ №18 А – ВИЖ НА КАРТАТА
0878324354
B, C
23.ДЕЖАРО – 74с.Дебрен, УЛ. „ПЪРВА“ № 12 – ВИЖ НА КАРТАТА
0898778671
A, B, C, C+E
24.ДЖОДЖОВ 2015гр.Разлог, УЛ. „БРАТЯ КУЛИНИ“ № 33 – ВИЖ НА КАРТАТА0887582844B, C
25.ДИРЕКОВгр.Благоевград, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. “ПИРИН” № 35 – ВИЖ НА КАРТАТА
0888909201
A1, A2, A, B, C, D, B+E, C+E
26.ДИШЛЯНОВN/A
N/A
N/A
27.ДУНКИНгр.Разлог, УЛ. „ЛЮБЕН НЕШКОВ“ №7 – ВИЖ НА КАРТАТА
0887719949
A1, A2, A, B
28.ЕКСПРЕС – В (Благоевград)
N/A
N/A 
N/A 
29.ЕЛ АУТО-60гр.Гоце Делчев, УЛ. „БУЛАИР“ № 3 – ВИЖ НА КАРТАТА
0889560124
B
30.ЖОРО АУТОГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. „ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ“ № 30 – ВИЖ НА КАРТАТА
0898626967
A2, A, B, C, C+E
31.ЗЕЙНЕВ АУТОN/A 
N/A 
N/A 
32.ЗИСИ – КАР

гр.Петрич, УЛ. “МАРИЦА“ № 52 – ВИЖ НА КАРТАТА

0886873053;
0888680124
B, C, C+E
33.ЗЛАТЕВ 2012гр.Банско, УЛ. „БЪНДЕРИЦА“ № 27 – ВИЖ НА КАРТАТА
0896333319
B, C
34.ИВА И КОСТАДИНгр.Благоевград, УЛ. „ИВАН МИХАЙЛОВ“ №53 Б, ЕТ. 2 – ВИЖ НА КАРТАТА
073871850
A1, A, B
35.ИВАН ВЕЛЕВгр.Симитли, УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ №27 – ВИЖ НА КАРТАТА

0887635384;
0748178078

B
36.ИКАР-84N/A
N/A
N/A
37.ИЛИЯ ДИШЛЯНОВгр.Гоце Делчев, УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 11, ЕТ. 2 – ВИЖ НА КАРТАТА
0887772790
B, C
38.КАМЕЛИТА – ПЖ – ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВгр.Благоевград, ГР. САНДАНСКИ, УЛ, „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ № 9А – ВИЖ НА КАРТАТА
074632221
A1, A2, A, B, C, D, B+E, C+E
39.КОЦАКОВN/A
N/A
N/A
40.ЛЕЙДИ АУТОгр.Разлог, УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 4А – ВИЖ НА КАРТАТА0898602191B
41.МЕКУШИН-УШЕВс.Баня, УЛ. „ДВАДЕСЕТ И ПЕТА“ № 20 – ВИЖ НА КАРТАТА
0898652035
B
42.МЕЛ – И – КАРс.Дебрен, УЛ. „ПЪРВА“ № 1 ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД – ВИЖ НА КАРТАТА
0899870987
A2, A, B, C, C+E
43.МИГ АУТОгр.Симитли, УЛ. „ПРЕДЕЛ“ № 19 – ВИЖ НА КАРТАТА
0887633335
B, C
44.МИСЕВгр.Благоевград, УЛ. „ИВАН МИХАЙЛОВ“ № 34 – ВИЖ НА КАРТАТА
0878482855
B
45.МОБИЛЕ – 2010гр.Благоевград, УЛ. „ИВАН МИХАЙЛОВ“ № 53, ВХ. Б, ЕТ. 1 – ВИЖ НА КАРТАТА
0889373891
 A2, B, C, D, C+E
46.МОТАУТО – ДОКЛЕВгр.Петрич, УЛ. „САНДО КИТАНОВ“ № 22 – ВИЖ НА КАРТАТА
0898801880
A1, A2, A, B, C, C+E
47.ПГ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВN/A
N/A
N/A
48.ПЕТРА КАР – 2008гр.Петрич, УЛ. „ВИТ“ № 1 – ВИЖ НА КАРТАТА
0898721463;
0887708208
 A1, A2, A, B, C
49.РУШАН ЗЕЙНЕВс.Вълкосел, УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ № 2 – ВИЖ НА КАРТАТА
0888672581
B, C
50.САХАРА ТУРСс.Рибново, УЛ. „ТРИНАДЕСЕТА“ № 19 – ВИЖ НА КАРТАТА
0888866533
B
51.СБ-АУТОс.Брезница, УЛ. „БАЛИЙЦА“ № 15 ОБЩ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ВИЖ НА КАРТАТА
0899149214
A2, B
52.СЕКУЛОВ КАРгр.Сандански, БУЛ. „СВОБОДА“ № 24 – ВИЖ НА КАРТАТА
0899909787
B, C
53.СУАБ – СБА – КЛОН БЛАГОЕВГРАДN/A
N/A
N/A
54.СУАБ – СБА – КЛОН ПЕТРИЧN/A
N/A
N/A
55.СУАБ – СБА – КЛОН БЛАГОЕВГРАДгр.Благоевград, УЛ. „ДИМИТЪР СОЛУНСКИ“ № 85 – ВИЖ НА КАРТАТА
073882932
 B
56.СУАБ – СБА – КЛОН ПЕТРИЧгр.Петрич, УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ №36 – ВИЖ НА КАРТАТА
0895558675
 B
57.УЗУНОВ – АМ гр.Благоевград, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. „ДРАМА“ №53 – ВИЖ НА КАРТАТА
0897810597
A1, A2, A, B, C, D, C+E
58.УЧЕБЕН ЦЕНТЪР – ВАСИЛ ПЕЦЕВ гр.Сандански, УЛ. „ПИРИН“ № 99 – ВИЖ НА КАРТАТА
0887952888
B
59.ЦВЕТАН БАЧЕВгр.Симитли, УЛ. „ВРАНЕЩИЦА“ № 8 – ВИЖ НА КАРТАТА
0888864059
B
60.ЧОБАНгр.Гоце Делчев, УЛ. „ПАУЛ ЛЕНЦ“ № 4А, ЕТ.1, АП.3 – ВИЖ НА КАРТАТА
0898618686
B, C

Ако Вашата школа я няма в списъка, искате да бъде по-напред или да променим инфомрацията за нея, пишете ни.

"Карай, бе!" може да помогне на Вашата школа да достигне до повече кандидат-шофьори. Ако искате да бъдете по-високо в списъка или да Ви изработим уебсайт, пишете ни.

Pin It on Pinterest